zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
II Powiatowy Konkurs Poetycki pn. “Wsi spokojna, wsi wesoła”
24 kwietnia 2023 r. | 10:33
0
Reklama

Starostwo Powiatowe w Częstochowie organizuje II Powiatowy Konkurs Poetycki pn. "Wsi spokojna, wsi wesoła".

regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

2. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni,
- pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
- zainteresowanie poezją, tematyką wsi, piękna przyrody oraz życia na wsi,
- kultywowanie tradycji wiejskich,
- promowanie obszarów wiejskich,
- promocja powiatu częstochowskiego,
- odkrywanie i promowanie młodych talentów.

3. Tematyka i zasady konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie wiersza o dowolnej ilości wersów, wcześniej nie nagradzanego i nie publikowanego.
Tematem wiersza ma być WIEŚ.
Oceny dokona Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
V-VIII klasa Szkoły Podstawowej
I-IV klasa Szkoły Ponadpodstawowej
5. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia,
a zwycięzcy otrzymają nagrody.

6. Prace należy wysłać na adres: konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.

7. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w konkursie.

8. Załącznik nr 1 do regulaminu podpisuje pełnoletni uczestnik konkursu, Załącznik nr 2 podpisuje rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Prace laureatów Konkursu podpisane nazwiskiem autora będą mogły być w sposób nieograniczony w czasie rozpowszechniane
w ramach działań promocyjnych powiatu.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.czestochowa.powiat.pl, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku oraz
w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych” z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość).

11. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane wraz z podaniem ww. danych autora na stronie internetowej Organizatora www.czestochowa.powiat.pl, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku, w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych” lub publikacji wydanej przez Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7czerwca2023r.

12. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

13. Termin zgłoszenia prac: do 22 maja 2023 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *