zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
18 stycznia odbędą się konsultacje z mieszkańcami
08 stycznia 2021 r. | 12:07
0
Reklama

Wójt Gminy Starcza zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem są projekty uchwał Rady Gminy Starcza w sprawie:

- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Konsultacje obejmą obszar całej gminy i są skierowane do wszystkich mieszkańców.

Projekty w/w uchwał oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej http://www.gmina-starcza.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starcza.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 18 stycznia 2021 roku.

Wypełnione formularze będą przyjmowane w następujący sposób:

- bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy w Starczy - pokój nr 7

- drogą elektroniczną na adres: ug.starcza@wp.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Starczy, 42-261 Starcza, ul. Gminna 4 (decyduje data wpływu do urzędu)

 

ZARZADZENIE_1.PDF (ROZMIAR: 469.83KB, FORMAT: PDF, JĘZYK: POLSKI)

ZALACZNIK_1_1.PDF (ROZMIAR: 3.05MB, FORMAT: PDF, JĘZYK: POLSKI)

ZALACZNIK_2_1.PDF (ROZMIAR: 1.2MB, FORMAT: PDF, JĘZYK: POLSKI)

ZALACZNIK_3.PDF (ROZMIAR: 344.58KB, FORMAT: PDF, JĘZYK: POLSKI)

FORMULARZ_KONSULTACJI_1.DOCX (ROZMIAR: 14.99KB, FORMAT: DOCX, JĘZYK: POLSKI)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *