zachmurzenie umiarkowane
26°
24°
czwartek
fot. hbrp
Można wziąć jeszcze udział w projekcie pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”
15 listopada 2023 r. | 11:06
0
Reklama

Gmina Starcza ogłasza nabór uzupełniający w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniach od 14 listopada do 13 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy w Starczy, w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe o udział w projekcie "Odnawialne źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza".

Dokumenty zgłoszeniowe stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia (deklaracja udziału w projekcie i ankieta dotycząca instalacji) można składać na następujące instalacje:

  1. instalacja solarna (kolektory słoneczne) – 20 zestawów,
  2. powietrzna pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej  o pojemności zbiornika 200 litrów – 4 szt.,
  3. kocioł na biomasę (pellet) o mocy:
  1. 30 kW – 2 szt.
  2. 25 kW – 4 szt.
  3. 20 kW – 4 szt.
  4. 15 kW – 1 szt.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *