zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Na sprzedaż działki gminne w Łyścu
05 stycznia 2024 r. | 10:55
2
Reklama

Wójt Gminy Starcza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Starcza, położonych w miejscowości Łysiec przy ul. Widokowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania dla n/w działek zostały decyzje o warunkach zabudowy.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka:

 • nr 133/3 o powierzchni 0,1065 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka:

 • nr 133/4 o powierzchni 0,1056 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka:

 • nr 133/5 o powierzchni 0,1055 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2024 roku w Urzędzie Gminy Starcza ul. Gminna 4 w godzinach:

10:00 - nieruchomość nr 1

10:30 - nieruchomość nr 2

11:00 - nieruchomość nr 3

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 05.02.2024 r. na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Nr 96 8279 0000 0100 2479 2001 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 09.02.2024 r. bez odsetek.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym zagospodarowaniem.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140334 lub 34/3140-0152 odpowiedzi na “Na sprzedaż działki gminne w Łyścu”

 1. Janusz pisze:

  Za taka cene na zabincu kupic działke to tak jakby strzelic sobie w kolano i wyrzucic pieniadze w błoto a raczej w wode która tam cały czas stoi

  5
  0
 2. Edzio pisze:

  te działki nie są tyle warte w pierwszej kolejności trzeba odwodnienie zrobić bo tam jest jedna wielka sadzawka

  2
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *