pochmurnie
26°
24°
piątek
fot. Allegro
Nowe stawki za odbiór śmieci w gminie Starcza
05 stycznia 2022 r. | 10:56
0
Reklama

Urząd Gminy Starcza poinformował, że od 1 stycznia 2022 roku weszła nowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa opłata wynosi:

-    22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów z własnym kompostownikiem)

-    27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów)

-    54,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów)

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 5,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków

nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122

 

W tytule przelewu proszę wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłataDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *