zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
fot. Allegro
Nowe stawki za śmieci
04 września 2020 r. | 09:00
0
Reklama

Urząd Gminy Starcza poinformował o nowych stawkach za odbiór odpadów, które obowiązują od 1 września 2020 roku.

nowe stawki wynoszą:
- 18,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów)
- 16,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (selektywny sposób zbierania odpadów z własnym kompostownikiem)
- 37,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów)

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać "z góry" za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Starczy lub przelewem na konto:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków

nr 14 8279 0000 0100 2479 2001 0122

W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości, której dotyczy opłataDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *