pochmurnie
26°
23°
piątek
RDLP w Poznaniu
Uproszczony Plan Urządzania Lasu w gminie Starcza
07 czerwca 2023 r. | 10:48
0
Reklama

W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Starcza zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz warunkami technicznymi i organizacyjnymi dla wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów, wg umowy nr OŚ.273.1.2023 z dnia 04.05.2023 r. oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, informuję, że od 05.06.2023 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy/miasta do publicznego wglądu przez Wójta.  O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.  Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza, Własna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *