pochmurnie
24°
20°
piątek
KSOW
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu w gminie Starcza
23 czerwca 2023 r. | 09:05
0
Reklama

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych w  obrębach ewidencyjnych Gminy Starcza

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.), zawiadamiam że  w dniach od  20.06.2023 r. do 21.08.2023 r. w Urzędzie Gminy Starcza pokój nr 5 (w godzinach pracy Urzędu) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt  Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów: Starcza, Rudnik Mały, Łysiec, Własna i Klepaczka

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie obowiązywał w latach 2024-2033  i będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

1. zgodnie z art. 21 ust 5 w/w ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia przedmiotowego projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać pisemne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania zastrzeżeń lub wniosków podejmuje Starosta Częstochowski w formie decyzji.

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 04.05.2023 r.

3. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zielonych,

5. nie ma możliwości usunięcia z projektu planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminny Starcza tel. 34/3140-334Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *