zachmurzenie duże
wtorek
W środę ruszają konsultacje społeczne
19 października 2020 r. | 11:00
0
Reklama

Wójt Gminy Starcza ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych.

Projekt w/w uchwały oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.gmina-starcza.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starcza (TUTAJ)oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starcza.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 21.10.2020 r. do 28.10.2020 r.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać pisemnie:
· bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy w Starczy, pokój nr 7,
· pocztą elektroniczną na adres: ug.starcza@wp.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *