bezchmurnie
17°
12°
środa
Będą nowe ulice we Własnej i Łyścu
06 września 2023 r. | 07:50
0
Reklama

We wtorek, 12 września o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Łysiec i Własna.

Będzie też uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Starcza w związku ze złożonym pismem mieszkańców miejscowości Własna.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII Sesji Rady Gminy oraz XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Starcza. Sprawozdania dyrektorów placówek oświatowych dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023.
8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2023 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Starcza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Łysiec i Własna.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w miejscowości Łysiec stanowiących własność Gminy Starcza.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Starcza.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Starcza w związku ze złożonym pismem mieszkańców miejscowości Własna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nowelizacji uchwały w sprawie przejmowania dróg w związku z dokonywaniem podziału nieruchomości na działki rekreacyjne i budowlane.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości wniosku o naprawienie drogi gminnej ulicy Różanej w miejscowości Łysiec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2023 rok (1).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2023 rok (2).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023-2028.
22. Sprawy różne.
23. Przyjęcie wniosków do realizacji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *