słabe opady deszczu
24°
22°
środa
fot. SP w Starczy
“Czas wolny inaczej IX” w gminie Starcza
08 stycznia 2020 r. | 10:13
0
Reklama

Podczas „Uroczystego Spotkania Wigilijnego” odbyło się podsumowanie działalności Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy połączone z prezentacją działań realizowanych w ramach zadania „Czas wolny inaczej IX”.

Brali w nim udział uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach zadania „ Czas wolny inaczej IX” oraz zaproszeni goście- Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ilona Ciura, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starczy Aldona Huras, dzielnicowy Jerzy Puszczewicz oraz księgowa Danuta Szymczyk.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w placówce: Ewa Lisek, Danuta Micuda i Tatiana Żak oraz Zbigniew Łapaj wspólnie z wychowankami przedstawili przygotowany w czasie prowadzonych zajęć program artystyczny oraz prezentację działań w ramach zadania „Czas wolny inaczej IX”

Uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe przedstawienie o tematyce świątecznej. Goście z Wójtem na czele złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

Sekretarz Gminy podziękowała prowadzącym zajęcia w placówce, za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowanie w realizację zadania „ Czas wolny inaczej IX” oraz księgowej za obsługę finansową.

Funkcjonowanie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy i realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanej dotacji Województwa Śląskiego w wysokości 20 326,00 zł oraz wkładowi własnemu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania „ Czas wolny inaczej IX” zakupiono szereg pomocy do prowadzenia zajęć. Ze środków dotacji pokryto również koszty prowadzenia placówki, tj. koszty wynagrodzenia wychowawców i dożywianie. Otrzymane środki umożliwiły zorganizowanie wyjazdu wychowanków do kina oraz do stadniny koni.

Uczestnicy wszystkich zajęć korzystali z dożywiania. Wychowankowie placówki mieli zapewnioną pomoc w nauce, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności w czasie zajęć artystyczno-teatralnych, poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Bardzo ciekawą ofertą spędzenia wolnego czasu była możliwość udziału w zajęciach wokalnych oraz nauki gry na instrumentach muzycznych prowadzonych przez Zbigniewa Łapaja. Podsumowaniem tej formy zajęć był występ wokalny uczestników zajęć oraz występ zespołu (bandu) instrumentalnego.

Wychowankowie mogli liczyć na wsparcie, wskazówki i pomoc wychowawców w rozwiązywaniu różnych problemów.

Gminna placówka stała się miejscem, w którym dzieci i młodzież z terenu gminy może uzyskać pomoc w nauce oraz bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas wolny poprzez uczestnictwo w różnych ciekawych zajęciach, wyjazdach i wycieczkach. /UG Starcza/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *