zachmurzenie małe
15°
10°
czwartek
Gmina poszukuje rachmistrzów
22 czerwca 2020 r. | 10:24
0
Reklama

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

             Na podstawie art. 20  ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym  w  2020r. (Dz. U z 2019r. poz.1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Starcza.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

1.      Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

·         być osobą pełnoletnią,

  • zamieszkiwać na terenie  gminy Starcza,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  1. Kandydat  na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie , zakończone egzaminem testowym:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020r.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);

  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Informacja dotycząca RODO (zał. 2)

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach  pracy Urzędu, w kopercie z napisem "Nabór kandydata na rachmistrza terenowego -Powszechny spis rolny 2020 r."

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *