słabe opady deszczu
24°
22°
środa
IX Powiatowy Konkurs Malarski „MOJA MAMA JEST…?”
13 maja 2019 r. | 10:11
0
Reklama

Ruszył konkurs malarski dla dzieci i młodzieży - "Moja Mama Jest...?". Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną farbami (np. akwarele, plakatówki, akryle, techniki mieszane). Prace należy wysłać do 29 maja 2019 roku na adres organizatora.

REGULAMIN - IX Powiatowy Konkurs Malarski „MOJA MAMA JEST...?”:

Patronat:
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

Organizatorzy:
Powiat Częstochowski,
GCKIiR w Poczesnej,
Gmina Poczesna,
Pracownia Plastyczna GCKIiR w Poczesnej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i młodzieży powiatu częstochowskiego.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV grupa – klasy VII – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum,
V grupa - młodzież ponadgimnazjalna.

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną farbami (np. akwarele, plakatówki, akryle, techniki mieszane) w formacie nie większym niż A3. Prosimy o nieoprawianie prac.

3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dokładny adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje.

4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Termin:
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (w godzinach pracy Centrum Kultury)
do 29 maja 2019 roku tj. piątek na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji
i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327 40 78; 666 838186.

Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poczesnej.

Uwagi końcowe:
1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. 3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. Nagród nieodebranych nie wysyłamy. 4. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *