zachmurzenie umiarkowane
23°
20°
czwartek
Jutro sesja w sprawie nowej opłaty za śmieci
12 sierpnia 2020 r. | 10:01
0
Reklama

Jutro w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starczy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni uchwalą nową stawkę za odbiór odpadów.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na części działki nr 984/3 w miejscowości Starcza o powierzchni 2 m2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na części działki nr 984/3 w miejscowości Starcza o powierzchni 4 m2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2025.
13. Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *