zachmurzenie duże
wtorek
Każdy może zostać radnym – plan pracy rady na 2018 rok
09 lutego 2018 r. | 09:57
7
Reklama

Kiedyś rady były dla elit. Teraz nawet nie musisz kończyć liceum, by zostać radnym. Zawodówka czy podstawówka, dobry bajer i masz ciepłą posadkę na kilka lat. Tym bardziej, że radni spotykają się tylko kilka razy w roku. Zobaczcie, jaki plan pracy Rady Gminy Starcza ma rada na ten rok. Teraz każdy może zostać radnym!

PLAN PRACY RADY GMINY STARCZA NA 2018 ROK:

SESJE:

I KWARTAŁ 2018 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza.
3. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2017r.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2017r.
5. Działalność kulturalna i sportowa w gminie w 2017r.:
1) sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy,
2) sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego CzarniStarcza.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Starcza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r.
9. Sprawozdania z działalności stałych komisji w 2017r.
10. Podjęcie stosownych uchwał.

II KWARTAŁ 2018 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2017r. oraz z realizacji wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych w 2017r.
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu gminy Starcza za 2017r.
1) przedstawienie przez Skarbnika Gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2017r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Starcza za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
4) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017r.,
5) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy nt. wykonania budżetu gminy Starcza za 2017r.,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2017r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza.
3. Podjęcie stosownych uchwał.

III KWARTAŁ 2018 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Ocena stanu zaawansowania prac inwestycyjnych w gminie.
3. Sprawozdanie z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2018r.
4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za
I półrocze 2018r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.
5. Sprawozdanie Dyrektorów placówek oświatowych dot. pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018.
6. Podjęcie stosownych uchwał.

IV KWARTAŁ 2018 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Podjęcie uchwał podatkowych na 2019r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji działających przy Radzie Gminy na 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Starcza na 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza.
6. Podjęcie stosownych uchwał.

Plan pracy i ilość Sesji Rady Gminy w zależności od potrzeb może ulec zmianie.7 odpowiedzi na “Każdy może zostać radnym – plan pracy rady na 2018 rok”

 1. obserwator pisze:

  Głupstwa pan pisze panie Gąsiorski. Kluczowe jest zdanie “Plan pracy i ilość Sesji Rady Gminy w zależności od potrzeb może ulec zmianie.”

  0
  1
 2. Wyborca pisze:

  ile w 2017 roku było sesji? siedem? osiem?

  1
  0
 3. on pisze:

  W 2017 roku 8 sesji w tym dwie nadzwyczajne, w 2016 6 sesji, w 2015 7 sesji.

  0
  0
 4. Podstawowe wykształcenie pisze:

  sołtysem może zostać człowiek z wykształceniem wyższym
  Ale mieszkańcy pana redaktora odwołali z funkcji sołtysa Cisia
  Odwołania były do sądu i nic nie pomogło
  A taki dobry bajer miał????

  0
  2
 5. Łysiec pisze:

  W tej radzie większość ludzi jest po zawodówce a mają mniemanie o sobie jakby byli doktorami

  2
  0
 6. top pisze:

  7 srsji i po 8 tys w kieszeni

  2
  0
 7. anna pisze:

  sołtysem bycie się Panu redaktorowi zachciało mieszkańcy pana redaktora odwołali z funkcji sołtysa Cisia to za pisane się wziął – odwołania były do sądu i nic nie pomogły to tutaj Pan swoje żale wylewa

  0
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *