zachmurzenie umiarkowane
17°
14°
środa
Konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula”
20 kwietnia 2022 r. | 11:47
0
Reklama

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs plastyczny pt. "Rój pomysłów wokół ula" ma na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół.

Konkurs kierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i zorganizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. dzieci ze szkół podstawowych
 2. młodzież i osoby dorosłe.

Praca plastyczna zgłoszona do konkursu może być wykonana w dowolnej technice i formie np. obraz, rysunek, rzeźba, instalacja. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane będą na profilach ARiMR w mediach społecznościowych oraz na wystawie w Centrali ARiMR w Warszawie.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą mogły zostać wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji i ARiMR zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi w tym celu w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz dzieci pracowników ARiMR.
 3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę (rysunek, rzeźba, instalacja etc.) przesyłając do organizatora jej fotografię. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac (fotografii kilku prac) zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 5. Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 6. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.

WARUNKI KONKURSU

1. Zdjęcia prac należy przesłać do 17 maja 2022 r. na adres: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula”.

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

3. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy, dane personalne autora pracy (imię nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość i województwo). Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

4. Nadesłanie zdjęć prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl wraz z wypełnionym formularzem i pozostałymi załącznikami oznacza, że Uczestnik/Uczestniczka konkursu oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki konkursu zapoznali się z treścią Regulamin konkursu i akceptują jego treść.

5. Prace będą oceniane przez pięcioosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR na podstawie nadesłanych zdjęć.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Prace oceniane będą pod względem:

 • Jakości i estetyki
 • Siły przekazu/kreatywności
 • Spójności z tematyką konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 20 maja 2022 roku
w Światowym Dniu Pszczół na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie ARiMR oraz na profilach Agencji w mediach społecznościowych.

NAGRODY

Dla autorów wyróżnionych prac przygotowane będą upominki firmowe ARiMR, a laureaci I, II i III miejsc wyłonieni w dwóch kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości odpowiednio:

 • w I kategorii - dzieci ze szkół podstawowych - ok. 1 500 zł brutto,
 • w II kategorii- młodzież i osoby dorosłe - ok. 2 500 zł brutto.

Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych materiałach wydawanych przez ARiMRDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *