bezchmurnie
16°
14°
poniedziałek
fot. phenergia
Gmina otrzymała 750 000 zł z UE na wymianę pieców w gospodarstwach domowych!
04 marca 2020 r. | 11:27
0
Reklama

Gmina Starcza znalazła się na liście wniosków dofinansowanie projektów grantowych z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Gmina złożyła projekt pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza", dzięki któremu mieszkańcy gminy będą mogli otrzymać finansowe do wymiany pieców.

Realizacja projektu nastąpi w indywidualnych gospodarstwach domowych, których właściciele w okresie naboru wniosków (2018 r.) złożyli stosowne dokumenty i po sporządzeniu audytu zakwalifikowali się do projektu.

Program realizowany będzie poprzez demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców z wymianą na źródło ciepła o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Mieszkaniec dokonuje wyboru kotła na biomasę lub kotła gazowego uwzględniając zasady celowości, oszczędności i racjonalności ponoszenia wydatków tzn. w sposób niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dofinansowanie przekazywane będzie uczestnikom projektu wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Na wymianę pieców gmina przeznaczy 789 473.68 zł, z czego aż 750 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *