słabe opady deszczu
24°
22°
środa
Ruszają wnioski o 500+
18 czerwca 2018 r. | 10:30
0
Reklama

Już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną można ubiegać się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie:
1) od 1 do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.
2) od 1 do 30 września spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
3) od 1 do 31 października, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
4) od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
5) od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Wnioski i załączniki do wniosku można składać:
1. osobiście w siedzibie GOPS w Starczy, ul. Szkolna 1 w Starczy.
2. drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
2) bankowość elektroniczną,
3) PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
4) Profil Zaufany

Przypominamy również, że od 1 sierpnia można składać także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimnetacyjnego i świadczeń rodzinnych. W przypadku tych wniosków również liczy się data złożenia wniosku, która ma wpływ na datę wypłaty świadczeń, a także okresu na jaki zostaną te świadczenia przyznane.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *