bezchmurnie
16°
14°
poniedziałek
Wiesław Szymczyk na spotkaniu Wójtów w Starostwie
28 kwietnia 2017 r. | 11:07
0
Reklama

Wczoraj w częstochowskim starostwie powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie nowych władz powiatu z wójtami i burmistrzami poświęcone omówieniu spraw istotnych zarówno dla gmin jak i dla powiatu. W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Wiesław Szymczyk.

Podczas spotkania omówiono kwestie bezrobocia w powiecie częstochowskim, jak również kwestie związane m.in. z komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin, zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z udzielaniem pozwoleń na budowę, modernizacją ewidencji gruntów i budynków, realizacją zadań gminnych w pasie dróg powiatowych, orzecznictwem NSA i interpretacją ustawy przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych, a także temat budynków nieużytkowanych, w złym stanie technicznym (ruiny, pustostany) i ich rozbiórki.

Prowadzący spotkanie starosta częstochowski Krzysztof Smela zasygnalizował potrzebę organizowania takich spotkań jak dzisiejsze przynajmniej raz na kwartał i poprosił włodarzy gmin o zgłaszanie tematów, które ich zdaniem powinny stać się tematem szerszej dyskusji. Zadeklarował również gotowość zapraszania na te spotkania osób z zewnątrz odpowiedzialnych za sprawy będące tematem spotkania.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *