bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych
07 sierpnia 2019 r. | 09:10
0
Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że  do wyczerpania środków - przyjmowane będą Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu specjalnego pn. "Skuteczna aktywizacja".

Proponowany okres trwania prac interwencyjnych wynosi 3 miesiące (nie dłużej jednak niż do dnia 30.11.2019 r.), z miesięczną kwotą refundacji 830,00 zł oraz składką na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, za skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną.

Na refundowane stanowisko pracy w ramach prac interwencyjnych powinny być kierowane w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Ze względu na wymogi Programu w pierwszej kolejności kierowani do uczestnictwa w nim będą bezrobotni od 30 do 50 roku życia (58 %).

Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych  podlegają ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych wraz z załącznikami można składać od dnia 02.08.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 9 - w godzinach 7:30-14:00, po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego znajdującego się na parterze Urzędu (przycisk Pracodawcy, a następnie Prace interwencyjne). Dokumenty można przesłać pocztą - liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Dodatkowe informacje:

Termin składania "Wniosków…" zgodnie z ogłoszonym naborem wynosi, nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego zatrudnienia. Z uwagi na racjonalność wydatkowania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych winny zawierać deklarację zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu prac interwencyjnych na okres co najmniej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk Wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Prace interwencyjne  (FP „Skuteczna aktywizacja").Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *