zachmurzenie duże
18°
14°
piątek
Podsumowanie działalności Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
09 stycznia 2019 r. | 07:51
0
Reklama

Podczas „Uroczystego Spotkania Wigilijnego” odbyło się podsumowanie działalności Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy połączone z prezentacją działań realizowanych w ramach zadania „Czas wolny inaczej VIII”.

Brali w nim udział uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach zadania „ Czas wolny inaczej VIII” oraz zaproszeni goście- Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ilona Ciura, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starczy Aldona Huras, dzielnicowy Jerzy Puszczewicz oraz księgowa Danuta Szymczyk.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w placówce: Ewa Lisek, Danuta Micuda i Tatiana Żak, wspólnie z wychowankami przedstawili przygotowany w czasie prowadzonych zajęć program artystyczny.

Uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe przedstawienie o tradycjach wigilijnych. Goście z Wójtem na czele złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

Sekretarz Gminy podziękowała prowadzącym zajęcia w placówce, za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowanie w realizację zadania „ Czas wolny inaczej VIII”.

Funkcjonowanie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy i realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanej dotacji Województwa Śląskiego w wysokości 17 226,00 zł oraz wkładowi własnemu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 14 151,24 zł.

W ramach zadania „ Czas wolny inaczej VIII” zakupiono różne gry edukacyjne, szereg pomocy do prowadzenia zajęć. Ze środków dotacji pokryto również koszty prowadzenia placówki, tj. koszty wynagrodzenia wychowawców i dożywianie.

Otrzymane środki umożliwiły zorganizowanie wyjazdu wychowanków do kina oraz aquaparku.

Uczestnicy wszystkich zajęć korzystali z dożywiania. Wychowankowie placówki mieli zapewnioną pomoc w nauce, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności w czasie zajęć artystyczno-teatralnych, poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia.

Wychowankowie mogli liczyć na wsparcie, wskazówki i pomoc wychowawców w rozwiązywaniu różnych problemów.

Gminna placówka stała się miejscem, w którym dzieci i młodzież z terenu gminy może uzyskać pomoc w nauce oraz bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas wolny poprzez uczestnictwo w różnych ciekawych zajęciach, wyjazdach i wycieczkach. /UG Starcza/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *