zachmurzenie duże
22°
20°
czwartek
Radni zdecydują o dopłacaniu przez gminę do śmieci
24 listopada 2021 r. | 11:18
0
Reklama

W piątek 26 listopada o godz. 8:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni wyrażą zgodę na dofinansowanie z dochodów własnych gospodarki śmieciowej w gminie Starcza.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy, XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Ocena stanu zaawansowania prac inwestycyjnych w gminie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Starcza.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2026.
19. Sprawy różne.
20. Przyjęcie wniosków do realizacji.
21. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *