bezchmurnie
20°
18°
wtorek
Ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Starcza
12 października 2022 r. | 11:22
0
Reklama

18 października 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Starcza, których przedmiotem są projekty uchwał Rady Gminy Starcza w sprawie uchwalenia regulaminu czystości na porządku na terenie gminy Starcza oraz szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, a także określenie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Uwagi na wypełnionych formularzach można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Starcza, drogą elektroniczną na adres sekretariat@gmina-starcza.pl oraz korespondencyjną na adres Urząd Gminy Starcza, 42-261 Starcza, Gminna 4 (decyduje data wpływu do urzędu).

Dokumenty do pobrania:
- ogłoszenie,
- zarządzenie,
- załącznik nr 1,
- załącznik nr 2,
- załącznik nr 3,
- załącznik nr 4,
- formularz.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *