zachmurzenie małe
15°
10°
czwartek
Sesja Rady Gminy Starcza
28 marca 2017 r. | 15:48
6
Reklama

W czwartek 30 marca o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Starcza.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji, XVI i XVII nadzwyczajnych sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza.
8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2016r.
9. Działalność kulturalna i sportowa w gminie w 2016r.:
1) Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy,
2) Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
11. Sprawozdanie Kierownika Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy za 2016r.
12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2016r.
13. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016r.
14. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy gminy Starcza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.
15. Sprawozdanie z działalności stałych komisji w 2016r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Starcza.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi częstochowskiemu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021.
23. Sprawy różne.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Przyjęcie wniosków do realizacji.
26. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.6 odpowiedzi na “Sesja Rady Gminy Starcza”

 1. wyborca pisze:

  Gdzie można zgłaszać kandydatów na inkasentów ????????????????

  0
  0
 2. wyborca 3 pisze:

  Czy nasza najmniejsza i najbiedniejsza gmina CHCE UDZIELAĆ POMOCY FINANSOWEJ
  dla POWIATU ??????????????
  Czy PSL już zbankrutował ???????????????? Co na to NASZ PRZEWODNICZĄCY POWIATU ??????????
  Chyba, że to spłata HARACZU dla POWIATU za obronę i patronat nad naszym WÓJTEM ???????????

  0
  0
 3. Mieszkaniec gm pisze:

  A gdzie punkt odnośnie inwestora? I co z punktem nr 19? Gmina na nic nie ma €€€ a na pomoc będzie? Ciekawe.

  0
  0
 4. Tr pisze:

  Wyborco 3 jak by to o mnie chodziło to podaję cię do prokuratury o pomówienia a oni cie szybko namierzą. I namawiam zainteresowanych o złożenie takiego wniosku.

  0
  0
 5. Tr pisze:

  Głupi głupi czekaj końca

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *