bezchmurnie
22°
21°
piątek
Sesja ws. podatków
30 listopada 2018 r. | 12:05
0
Reklama

W środę 12 grudnia w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się druga sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni głosować będą w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Początek sesji o godz. 8:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza na lata 2018-2032”
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *