bezchmurnie
15°
14°
niedziela
Sprawozdanie z działalności Wójta
30 grudnia 2016 r. | 12:26
0
Reklama

Pewnie wszyscy zastanawiacie się na czym polega praca Wójta i co Wójt tak naprawdę robi. Praktycznie w każdej gminie włodarze składają tzw. sprawozdania ze swojej działalności. Nie inaczej jest w gminie Starcza. Wójt Wiesław Szymczyk złożył swoje sprawozdanie międzysesyjne na ostatniej sesji Rady Gminy w Starczy.

Jego treść znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

W okresie od ostatniej sesji, tj. od 18 listopada 2016 r. wydałem 11 zarządzeń:
 5 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 2 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2016-2020,
pozostałe dotyczyły:
 wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy gruntu stanowiącego własność gminy,
 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.,
 odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.

Przedświąteczny okres upłynął nie tylko pod znakiem spotkań wigilijnych, ale i intensywnych prac inwestycyjnych.
 22 listopada uczestniczyłem w Walnym zebraniu Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;
 28 listopada odbyła się narada robocza dotycząca przebudowy drogi we Własnej,
 29 listopada spotkałem się z Prezesem PKS w sprawie zawieszenia nierentownych autobusów;
 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie z wykonawcą przebudowy drogi we Własnej;
 6 grudnia spotkałem się z Kierownikiem PKS, celem omówienia zmian w komunikacji autobusowej;
 13 grudnia podpisałem aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi we Własnej;
 14 grudnia odbyła się kolejna narada robocza w sprawie przebudowy drogi we Własnej;
 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne osób starszych i samotnych organizowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Starczy,
 20 grudnia spotkałem się z Prezesem i Kierownikiem PKS
w Częstochowie, w celu podpisania aneksu na dopłaty do biletów ulgowych.
Święta Bożego Narodzenia uroczyście obchodzono w Przedszkolu. Tradycyjne Jasełka w wykonaniu najmłodszych zaprezentowano
22 grudnia 2016r.
W tym też dniu odbyły się uroczyste spotkania wigilijne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy oraz podsumowanie realizacji projektu Czas Wolny Inaczej VI w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w Starczy.

Starcza, 28.12.2016 r.
Wiesław Szczymczyk
Wójt Gminy Starcza

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *