zachmurzenie duże
-5°
-7°
wtorek
W piątek sesja budżetowa
23 grudnia 2019 r. | 10:02
0
Reklama

W piątek 27 grudnia w Urzędzie Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi częstochowskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Starcza na 2020 rok.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie wniosków do realizacji.
18. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *