słabe opady deszczu
24°
22°
środa
W piątek sesja
11 marca 2019 r. | 11:09
2
Reklama

W piątek 15 marca w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się V sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Starcza.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Starcza w 2018 roku.
9. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2018 roku.
10. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
11. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy z działalności za 2018 rok.
12. Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności za 2018 rok.
13. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2018 roku.
14. Sprawozdanie Kierownika Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy z działalności w roku 2018.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
16. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
17. Sprawozdanie stałych komisji Rady Gminy z działalności w 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom Gminy Starcza.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starcza.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiejna rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023.
28. Sprawy różne.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Przyjęcie wniosków do realizacji.
31. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.2 odpowiedzi na “W piątek sesja”

 1. uff pisze:

  Redaktor wymień zdjęcia radnych bo nie aktualne….

  10
  2
 2. Elżbieta pisze:

  Niech redaktor zainteresuje się tematem szkoły i przedszkola, co oni-radni znowu kombinują…Koszty ucinają tam, gdzie najbardziej są potrzebne…powinno im zależeć na młodym pokoleniu dzieci i młodzieży, ale na coś innego są fundusze. Niech zrezygnują ze swoich diet i pracują społecznie…ciekawe ile byłoby chętnych? Nie po to na nich głosowaliśmy, mieli działać dla dobra społeczeństwa…

  14
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *