zachmurzenie duże
10°
sobota
W poniedziałek sesja Rady Gminy Starcza
24 marca 2021 r. | 11:18
1
Reklama

W poniedziałek 29 marca w formie zdalnej odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie podjęcia przez Gminę Starcza działalności w zakresie telekomunikacji.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXI Sesji Rady Gminy, XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przedłożeniu Radzie Gminy następujących sprawozdań:
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza w 2020 roku.
• Analiza bezpieczeństwa w gminie Starcza w 2020 roku.
• Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2020 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Starczy z działalności jednostek straży w 2020 roku.
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy z działalności w 2020 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności w 2020 roku.
• Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
• Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
• Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Starcza działalności w zakresie telekomunikacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu celowego ukierunkowanego na realizację zadań edukacyjnych, promujących ekologiczne gospodarowanie odpadami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontrolę stanu wody przeznaczonej do spożycia w celu rozpoczęcia promowania picia wody z kranu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie wniosków do realizacji.
15. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.Jedna odpowiedź do “W poniedziałek sesja Rady Gminy Starcza”

 1. obserwator pisze:

  Panie Redaktorze, zdjęcie Rady nie aktualne !!!
  Czy Panu popsuł się aparat fotograficzny ??? każdy z nas może pożyczyć Panu telefonu,
  takie aktualne zdjęcie to przecież jedna chwila.

  5
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.