zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
W poniedziałek sesja w sprawie nowych stawek podatkowych
23 listopada 2022 r. | 11:37
0
Reklama

W poniedziałek, 28 listopada o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni określą nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXXII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy, XXXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz XXXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łysiec, Własna i Starcza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2022-2028.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie wniosków do realizacji.
17. Zamknięcie obrad XXXXII Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *