zachmurzenie umiarkowane
26°
24°
czwartek
W środę sesja Rady Gminy Starcza
28 września 2020 r. | 11:06
0
Reklama

W środę 30 września w sali narad w Urzędzie Gminy w Starczy odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której rada określi średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Starcza w roku szkolnym 2020/2021.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XV Sesji Rady Gminy i XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Starcza. Sprawozdanie dyrektorów placówek oświatowych dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2019/2020.
8. Ocena stanu zaawansowania prac inwestycyjnych w gminie Starcza.
9. Sprawozdanie z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2020 roku.
10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2020r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Starcza w roku szkolnym 2020/2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o poprawę stanu technicznego drogi ul. Polnej w Starczy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2025.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie wniosków do realizacji.
17. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *