zachmurzenie duże
24°
22°
sobota
W środę sesja
28 sierpnia 2017 r. | 13:04
0
Reklama

W środę 30 sierpnia w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni zdecydują m.in. o nadaniu statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji, XX nadzwyczajnej sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2017r.
8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultur za I półrocze 2017r.
9. Sprawozdanie Dyrektorów placówek oświatowych dot. pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starcza oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w tych szkołach i przedszkolach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościw drodze darowizny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021.
16. Sprawy różne.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Przyjęcie wniosków do realizacji.
19. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *