zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
We wtorek rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Starczy
26 sierpnia 2020 r. | 11:16
0
Reklama

We wtorek 1 września w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

w związku z panującą obecnie w Polsce epidemią i związanym z tym reżimem sanitarnym nie będzie w szkole uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w hali sportowej.
Uczniowie spotkają się w szkole z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli oraz przestrzegając zasad zamieszczonych pod tabelą.

Godz. rozpoczęcia:

9:00:

Ia - Marzena Nartowska
Hala sportowa - Wejście od strony sali muzycznej przy hali sportowej

Ib - Lidia Kot
Hala sportowa- Wejście od strony sali muzycznej przy hali sportowej

IIa - Anna Kadłubek
Sala nr 3- Wejście przez główne drzwi

IIb - Agata Kleć
Sala nr 2- Wejście przez szatnię

IIIa - Ewa Jędrzejewska
Sala nr 28- Wejście przez szatnię

IIIb - Dorota Miglus
Sala nr 29- Wejście przez główne drzwi

IV a- Agata Ratyna
Sala nr 4- Wejście przez główne drzwi

IV b- Magdalena Bogacka
Sala nr 1- Wejście przez szatnię

10:45:
VIa-Magda Badora, Donata Macherzyńska
Sala nr 31- Wejście przez szatnię

VI b- Konrad Grzyb
Sala nr 3- Wejście przez szatnię

VI c- Ewelina Pijet
Sala nr 32- Wejście przez główne drzwi

VII a- Danuta Micuda
Sala nr 30- Wejście przez szatnię

VII b- Irena Baur-Klecha, Agnieszka Bajor
Sala nr 5-Wejście przez główne drzwi

VIII- Anna Włodarczyk, Ewa Lisek
Sala nr 36- Wejście przez główne drzwi

Zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia zajęć 1 września 2020 r.

1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły punktualnie według wyznaczonej w harmonogramie godziny.

3.Wszystkich uczniów obowiązuje w tym dniu strój galowy.

2.Uczniowie klas II-VIII pojedynczo (bez rodziców) wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i pod nadzorem pracowników kierują się do wyznaczonych sal zachowując bezpieczny dystans.

3. Uczniowi klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic.

4.Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wchodzą do szkoły w maseczce, przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce, na terenie szkoły- w przestrzeni wspólnej-na korytarzu, mają zasłonięte usta i nos.

5.Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie;
- zostaną zapoznani z Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021,
- wysłuchają krótkiej audycji ze szkolnego radiowęzła dotyczącej rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- otrzymają plan zajęć edukacyjnych dla swojej klasy,
- porozmawiają z wychowawcą na temat zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do szkoły oraz ze szkoły

6. Po zakończeniu zajęć z wychowawcami klas uczniowie opuszczają szkołę wychodząc tą samą drogą, którą do szkoły weszli, zachowując bezpieczny dystans, udają się do domów, nie grupują się na placu szkolnym.

7. Rodzice czekając na swoje dzieci przed szkołą stosują się do wytycznych MZ i GIS.

Dyrektor szkoły Aldona HurasDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *