zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
We wtorek sesja budżetowa
25 grudnia 2020 r. | 11:51
0
Reklama

We wtorek 29 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni uchwalą budżet na 2021 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XIX Sesji Rady Gminy i XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Starcza na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Starcza na 2021 rok.
15. Sprawy różne.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *