zachmurzenie małe
15°
10°
czwartek
Czy Wiesław Szymczyk dostanie absolutorium za 2016 rok?
26 czerwca 2017 r. | 13:28
0
Reklama

W środę 28 czerwca w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się najważniejsza sesja w tym roku dla Wójta Wiesława Szymczyka - sesja absolutoryjna. Czy radni - pracownicy szkół bądź "aktywni emeryci" dadzą Wójtowi absolutorium za 2016 rok? Nie sądzę, by było inaczej. Pozostaje sobie zadać pytanie, czy Szymczyk na absolutorium zasłużył?

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2016r. oraz z realizacji wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych w 2016r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.
1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
2) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
4) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016r.;
5) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy nt. wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Starcza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Przyjęcie wniosków do realizacji.
16. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *