zachmurzenie duże
22°
20°
czwartek
Za tydzień sesja budżetowa
21 grudnia 2022 r. | 07:41
0
Reklama

We wtorek, 27 grudnia, o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXXII Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr 272.XXXXII.2022 Rady Gminy Starcza z dnia 28.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2022-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Starcza na 2023 rok.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie wniosków do realizacji.
18. Zamknięcie obrad XXXXIII Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *