zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
Za tydzień sesja
25 sierpnia 2021 r. | 10:42
0
Reklama

We wtorek 31 sierpnia w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni zapoznają się o z realizacją zadań oświatowych w Gminie Starcza. Sprawozdanie dyrektorów placówek oświatowych dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Starcza. Sprawozdanie dyrektorów placówek oświatowych dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021.
8. Sprawozdania z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2021 roku.
9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2026.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie wniosków do realizacji.
15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *